Tên sản phẩm: Sàn gỗ Malaysia TOPFLOOR

Mã sản phẩm MTF1282
Nhóm sản phẩm: Sàn gỗ TOPFLOOR 12mm-Bản nhỏ